Hopp til hovedinnholdet

Kulturlandskaperne

Langøya hovedgård ble i 2006 fredet som landskapsvernområde.

Langøya er et av de mest artsrike stedene i Norge og har klassifisering som verneområde med plante- og dyrelivsfredning. Her finnes flere sjeldne naturtyper og en rekke rødlistede og utrydningstruede arter som er viktige for økologien og spesielle for området. Øya er et tradisjonelt kulturlandskap og er – i likhet med svært mange andre kulturlandskap i Norge – preget av sterk gjengroing. Den rike kalkfuruskogen på øya skaper en ekstra sterk lokal effekt på fenomenet, og har resultert i at skogen tidligere har vært nærmest ufremkommelig. Resultatet er at det som tidligere var et idyllisk friområde og reisemål for lokalbefolkningen i lang tid har vært ubrukelig på grunn av gjengroing, krattskog og flått.

Det er bakgrunnen for et stort restaureringsarbeid som nå foregår på øya. Arbeidet foregår i samarbeid med skoleklasser og frivillig sektor. Landskapet ryddes, bit for bit, for småfuru og krattskog gjennom en kjempedugnad kalt «Kulturlandskaperne». Arbeidsplasser, skoleklasser, frivillige foreninger og mange andre grupper i lokalbefolkningen deltar i redningsaksjonen, hvor gruppene rydder hver sin parsell av skogen. Furu, berberis, mispler og annet uønsket kratt felles og ryddes bort. Effekten er radikal. På kun få timer åpnes landskapet opp og tilbakeføres til slik en kalkfuruskog skal se ut; vakre, kronglete kystfuruer med en undervegetasjon preget av einer og lågurtarter. Kyr på sommerbeite sørger deretter for at områdene ikke gror til igjen, men forblir åpen skog til glede for planter, dyr og mennesker.

Begeistringen lokalt er stor for så vel prosjektet som utviklingen av øya. Aksjonen bidrar til å bygge lokal stolthet og tilhørighet, naturverdier reddes, miljøengasjementet øker, friluftslivet blomstrer - og selve arbeidet gir en ekstrabonus i form av økt naturkunnskap og folkehelse hos deltagerne.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.